Overzicht vergaderdata 2021

Overzicht vergaderingen
Maasluise Sport- en Recreatieraad 2021
Zolang er digitaal wordt vergaderd op de maandag: 14.00 uur – wordt wisselend
Indien er fysiek wordt vergaderd op de maandagavond: 19.30 uur

maandag 11 januari 2021
maandag 8 maart 2021
maandag 12 april 2021
maandag 10 mei 2021
maandag 14 juni 2021
maandag 9 augustus 2021
maandag 11 oktober 2021
maandag 22 november 2021

Regulier overleg MSR ⇔ wethouder, etc. 2021
donderdag 14 januari   14.00 – 15.30 uur
donderdag 11 maart     15.00 – 16.30 uur
donderdag 22 april        14.00 – 15.30 uur
donderdag 20 mei         idem
donderdag 17 juni         idem
donderdag 12 aug.        idem
donderdag 21 okt.         idem
donderdag 2 dec.          idem