Persbericht openbare vergadering Maassluise Sport- & Recreatieraad

Vergadering Maassluise Sport- & Recreatieraad op 12 april 2021 via Teams

Maandag 12 april a.s. vanaf 19.30 uur heeft de MSR haar openbare vergadering.
Dit gebeurt digitaal via Teams.

Na de opening van de vergadering is er de mogelijkheid in te spreken. Diegene die wil inspreken, moet zich wel uiterlijk 10 april a.s. via email aanmelden bij de secretaris van de MSR t.w. secretaris.msrmaassluis@gmail.com. Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen.

Agendapunten zijn o.a.: Sportnota, Stuurgroep Sportakkoord, stand van zaken lopende projecten en de coronagevolgen voor de (sport)verenigingen.

Heeft u vragen, kunt u die altijd sturen naar secretaris.msrmaassluis.nl. Wij zullen deze dan z.s.m. beantwoorden. Voor meer informatie zie www.msrmaassluis.nl