Vergadering Maassluise Sport- & Recreatieraad op 10 mei 2021 via Teams

Maandag 10 mei a.s. vanaf 19.30 uur heeft de MSR haar openbare vergadering.
Dit gebeurt digitaal via Teams.

Na de opening van de vergadering is er de mogelijkheid in te spreken. Diegene die wil inspreken, moet zich wel uiterlijk 8 mei a.s. via email aanmelden bij de secretaris van de MSR t.w. secretaris.msrmaassluis@gmail.com. Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen.

Agendapunten zijn o.a.: Klankbord- en Stuurgroep Sportakkoord, stand van zaken lopende projecten, gevolg ontwikkelingen coronafonds – reacties (sport) verengingen – en datum en agenda regulier overleg met de gemeenteraad.

Heeft u vragen, kunt u die altijd sturen naar secretaris.msrmaassluis.nl. Wij zullen deze dan z.s.m. beantwoorden.
Voor meer informatie zie www.msrmaassluis.nl