De MSR vindt dat elke ontwikkeling die een verbetering kan betekenen voor de sport en
de sportaccommodaties in Maassluis positief moet worden benaderd. Tenslotte gaat het
om de toekomst van vele sporters in Maassluis. Zij verdienen het om nu en straks van
goede sportfaciliteiten gebruik te kunnen maken.
De MSR ziet in de visieschets van de heren Gudde en Malipaard een mogelijkheid de
Maassluise situatie te verbeteren.
De MSR adviseert daarom B&W en de Gemeenteraad om het burgerinitiatief met een
visie over een opzet van een multifunctioneel Sportpark Maassluis-West van de heren
Gudde en Malipaard nader te onderzoeken.
De MSR adviseert om bij dat onderzoek alle Maassluise sportverenigingen en de MSR te
betrekken.
Zij adviseert B&W het gesprek met de verenigingen die zich niet hebben willen laten
informeren voort te zetten en een klimaat te creƫren dat erop gericht is om in de nabije
toekomst tot een goede samenwerking te komen.
Ook de MSR zal initiatieven ontwikkelen om de verhoudingen te verbeteren en te komen
tot een goede samenwerking.
Alleen breed gedragen plannen en een goede samenwerking kunnen leiden tot een goede
toekomst voor de Maassluise sport.