De Sportraad gaat u vanaf heden regelmatig op de hoogte brengen van de zaken die op sport- en recreatiegebied spelen.

De samenstelling van de MSR: de dames Dita Edens en Hanneke Volker, de heren Andre Bock, Wil Dijksman, Joop Luijendijk, Martin Weeda en Huib Blokland.

De verhoging van de tarieven nog niet van de baan
U heeft ongetwijfeld de discussies gevolgd rond de voorgenomen tarievenverhoging. We spreken dan over een verhoging van minimaal 10%. Is de lucht nu geklaard? Zijn de verhogingen van de tarieven van de baan? Zeker niet! Tijdens de behandeling van de begroting is er door de Gemeenteraad een motie aangenomen met daarin de opdracht aan het college om het hele bezuinigingspakket opnieuw te bekijken. Dit nadat er vanuit het Rijk extra financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Dat betekent dat de bezuinigingen zijn uitgesteld, maar niet van tafel. Het College komt pas in het voorjaar 2020 met haar definitieve standpunt. Aan sportend Maassluis: Laat aan leden van de Gemeenteraad en het College horen wat je daarvan vindt, wat de verhoging voor jouw vereniging betekent. De Sportraad zal in ieder geval van zich laten horen, de komende maanden.

Startavond Maassluis Sportakkoord
Op maandagavond 25 november a.s. organiseert de Gemeente in het Lentiz Revius Lyceum, (Reviusplein 8) de startbijeenkomst voor het Lokaal Sportakkoord. Vanaf 19.15 uur kunt u binnenlopen.
Tijdens deze bijeenkomst gaan de sport- en beweegaanbieders, partijen uit het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en andere geïnteresseerden in gesprek over de toekomst van sport en bewegen in Maassluis. De Sportraad vindt het belangrijk dat alle verenigingen meedenken, meepraten, meebeslissen. U komt ook?

Visiedocument van MSR
Enige tijd geleden heeft u van ons het Sportraad Visiedocument “Trots op de sport in Maassluis” ontvangen. Dat zal voor de Sportraad als uitgangspunt dienen bij de komende gesprekken over het Sportakkoord.

Thema avond met verenigingen
Op initiatief van de voorzitter van MVC heeft de MSR op 12 november jl. een bijeenkomst georganiseerd waar een aantal meer kleine verenigen: Unitas’63, TOG, MVC, BCM en De Gophers aan deel hebben genomen. In een open sfeer werd ingegaan op de uitdagingen waarvoor deze verenigingen staan en welke raakpunten er waren. De conclusie van de avond was dat er zeker verder gesproken gaat worden en er gezamenlijke acties op een aantal terreinen worden georganiseerd. De MSR vraagt zich af of er ook bij andere verenigingen de behoefte bestaat eens zonder agenda met elkaar te praten. Mocht dat het geval zijn neem dan contact op met de secretaris, te bereiken via emailadres: secretaris.msrmaassluis@gmail.com.

Met groet, namens de Sportraad,
Huib Blokland