Speerpunten:

1. Voldoende financiële middelen beschikbaar stellen om de kwaliteit en de kwantiteit van de sportaccommodaties Maassluis ‘waardig’ te maken.
2. Wij adviseren de huidige kleedkamersubsidieregeling te verlengen tot 2022 en tevens de regeling aan te passen aan de inmiddels gestegen prijzen in de bouw. De accommodaties van de sportverenigingen in Maassluis zijn namelijk verouderd en voldoen in vrijwel alle gevallen niet meer aan de eisen van deze tijd.
3. Ook moet er aandacht worden geschonken aan het onderhoud van de paden rond de velden en het groenonderhoud van de buitensportaccommodaties.
4. Voor de realisatie van de overige sportzalen en sporthal zullen voldoende financiële middelen moeten worden gereserveerd. Hierover moet zo snel mogelijk, doch in ieder geval dit jaar, een plan van aanpak, inclusief tijdpad gemaakt worden.
5. Dit geldt ook voor het onderhoud van o.a. de atletiekbaan, wielerbaan en het Cruyffcourt.
6. Belangrijk is dat er gekeken wordt naar een goede locatie ter vervanging van de Olympiahal. Zie voor plan van aanpak, tijdplan, etc. punt 4.
7. Duurzaamheid sportcomplexen moet worden gefaciliteerd.
8. Elke sportaccommodatie moet worden voorzien van een goedwerkende AED. Tevens is het onderhoud en vervangen van de accu’s noodzakelijk. Dit vindt de MSR in het kader van de veiligheid de verantwoordelijkheid van de Gemeente.
9. Er moet worden geïnvesteerd in het Lickebaertgebied. Recreatie is zeer belangrijk! De Recreatienota zal moeten worden geactualiseerd. Tevens adviseren wij de coalitieonderhandelaars de  ingediende moties van de vorige Gemeenteraad over de hierboven genoemde punten na te zien.