Lokaal sportakkoord 2020-2021

Op maandag 9 maart 2020 werd in de raadszaal van de gemeente Maassluis het lokaal sportakkoord gepresenteerd en ondertekend. Aan de totstandkoming van het document waren drie inspirerende sessies voorafgegaan, waarvan de eerste op 25 november 2019. Het Nationaal Sportakkoord – geïnitieerd door het huidige kabinet – moest worden vertaald naar de situatie in Maassluis. Diverse sport- en beweegaanbieders, het onderwijs, maatschappelijke organisaties, de gemeente en natuurlijk ook de Maassluise Sport- en Recreatieraad waren daarbij betrokken.
Het Sportakkoord Maassluis heeft voornamelijk betrekking op drie onderwerpen:
• Vitale sport- en beweegaanbieders
• Van jongs af aan vaardig in bewegen en een gezonde leefstijl
• Inclusief sporten.

De avonden – die werden gepresenteerd door Etienne Verhoeff en waarvan de leiding in handen was van sportformateur Steef van den Boom – hebben geleid tot een aantal bruikbare ideeën, die in werkgroepen moeten worden uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn:
• het ontwikkelen van een gezamenlijke website, waar het complete Maassluise sportaanbod te vinden is,
• een open sportroute, waarbij de aanbieders hun poorten open zetten en
• een vrijwilligerspool vanuit de verschillende verenigingen.

De adviesgroep lokaal sportakkoord zal de voortgang van de werkgroepen en de uitvoering monitoren. In de adviesgroep zijn de gemeente Maassluis, Welzijn E25 en de MSR vertegenwoordigd, maar kan worden uitgebreid met andere partijen. Ook de werkgroep Gezonde Leefstijl en de werkgroep Inclusief Sporten zijn nog op zoek naar uitbreiding.
Heeft u interesse om onderdeel uit te maken van de adviesgroep of van één van de werkgroepen, dan kunt u zich aanmelden bij sportloket@maassluis.nl.

Sportakkoord Maassluis