De MSR adviseert het College van B&W, de Gemeenteraad en de (sport-) verenigingen gevraagd en ongevraagd over alle gebieden betreffende de sport en recreatie in de gemeente Maassluis.

Maassluise Sport- en Recreatieraad

De MSR streeft naar een breed en toegankelijk sportaanbod in de gemeente en naar voldoende moderne en goed geoutilleerde sportaccommodaties en recreatiemogelijkheden.

De MSR wil dat de inwoners van Maassluis trots kunnen zijn op de sport in Maassluis, op het sportaanbod, op de sportaccommodaties en op de sportprestaties. De MSR wil de sportparticipatie onder de inwoners bevorderen en de sportverenigingen ondersteunen. Het doel is dat Maassluise burgers, van jong tot oud, plezier beleven aan sport en bewegen: door actieve sportdeelname (georganiseerd of niet georganiseerd), door het bezoeken van wedstrijden of door actief te zijn als vrijwilliger bij een organisatie of vereniging. De MSR vindt het belangrijk dat er voldoende veilige (buiten-)speelplekken zijn voor kinderen.

Algemeen bestuur

Huib Blokland

Voorzitter

Na bestuurlijke ervaring bij hockey- en tennisvereniging Evergreen te hebben opgedaan ben ik sinds 2015 verbonden aan de MSR. Een organisatie waar ik nu op een andere manier mijn steentje kan bijdragen aan sportend Maassluis.

Martin Weeda

Vice-Voorzitter

Het is steeds minder vanzelfsprekend dat jongeren zich aansluiten bij een sportverenging. Daar maak ik me zorgen over. Ik vind het belangrijk dat er in onze gemeente een breed en toegankelijk sportaanbod is. Mijn eigen sportieve passie ligt bij tennis en golf. Ik was als bestuurder actief bij m.t.c. Bequick.

Hanneke Volker

Secretaris

Begonnen als notulist in 2009 en sinds 2013 secretaris van de MSR.

Het Sportgala was mijn passie, maar ben na 10 jaar daarmee in 2022 gestopt. Wel secretaris gebleven. Sport en recreatie zijn en blijven altijd belangrijk. Daarom wil ik me als lid van MSR daarvoor inzetten.

Wil Dijksman

Lid

Naast mijn lidmaatschap van de MSR ben ik ook penningmeesteer van voetbalvereniging M.S.V. ’71. Vanuit mijn ruime belangstelling en betrokkenheid bij de sport in het algemeen wil ik ook een bijdrage leveren aan de sport in Maassluis.

Joop Luijendijk

Lid

Sinds 2015 ben ik lid van de MSR. Na mijn actieve politieke carrière, o.a. als wethouder sport wil ik mijn kennis en ervaring graag gebruiken voor de Maassluise sportwereld.

Lieke Sprong

Lid

Per december ’20 ben ik verwelkomd als nieuw lid van de MSR. Na een oproep in De Schakel heb ik mij aangemeld om de MSR te versterken, omdat ik graag mijn kennis en ervaring wil inzetten om Maassluis nog een stukje fijner te maken als stad om in te wonen en te bewegen. 

Ik wil graag aan de slag om de vele vrijwilligers in de sportsector met elkaar te verbinden, zodat er makkelijker kan worden gewerkt naar nog mooiere resultaten.

Lars van Gastel

Lid

Per 1 december 2022 ben ik lid van de Maassluise Sportraad. Op deze manier zet ik mij in voor de sport in mijn woonplaats Maassluis. Ik heb zelf van jongs af aan mogen ervaren wat de voordelen zijn van sporten en bewegen op je fysieke en mentale gezondheid en vindt dat iedere Maassluizer de kans moet krijgen om dit ook te ervaren.

Voor mijn werk en ook in diverse vrijwilligersrollen ben ik actief in de sportwereld. De ervaring, kennis en vaardigheden die ik hierin opdoe zal ik gebruiken om het welzijn van de Maassluise sport te bevorderen.