De MSR adviseert het College van B&W, de Gemeenteraad en de (sport-) verenigingen gevraagd en ongevraagd over alle gebieden betreffende de sport en recreatie in de gemeente Maassluis.

Maassluise Sport- en Recreatieraad

De MSR streeft naar een breed en toegankelijk sportaanbod in de gemeente en naar voldoende moderne en goed geoutilleerde sportaccommodaties en recreatiemogelijkheden.

De MSR wil dat de inwoners van Maassluis trots kunnen zijn op de sport in Maassluis, op het sportaanbod, op de sportaccommodaties en op de sportprestaties. De MSR wil de sportparticipatie onder de inwoners bevorderen en de sportverenigingen ondersteunen. Het doel is dat Maassluise burgers, van jong tot oud, plezier beleven aan sport en bewegen: door actieve sportdeelname (georganiseerd of niet georganiseerd), door het bezoeken van wedstrijden of door actief te zijn als vrijwilliger bij een organisatie of vereniging. De MSR vindt het belangrijk dat er voldoende veilige (buiten-)speelplekken zijn voor kinderen.

Algemeen bestuur

Huib Blokland

Voorzitter

Na bestuurlijke ervaring bij hockey- en tennisvereniging Evergreen te hebben opgedaan ben ik sinds 2015 verbonden aan de MSR. Een organisatie waar ik nu op een andere manier mijn steentje kan bijdragen aan sportend Maassluis.

Martin Weeda

Vice-Voorzitter

Het is steeds minder vanzelfsprekend dat jongeren zich aansluiten bij een sportverenging. Daar maak ik me zorgen over. Ik vind het belangrijk dat er in onze gemeente een breed en toegankelijk sportaanbod is. Mijn eigen sportieve passie ligt bij tennis en golf. Ik was als bestuurder actief bij m.t.c. Bequick.

Hanneke Volker

Secretaris/PR

Begonnen als notulist in 2009 en sinds 2013 secretaris van de MSR.

Het Sportgala was mijn passie, maar ben na 10 jaar daarmee in 2022 gestopt. Wel secretaris gebleven. Sport en recreatie zijn en blijven altijd belangrijk. Daarom wil ik me als lid van MSR daarvoor inzetten.

Wil Dijksman

Lid

Naast mijn lidmaatschap van de MSR ben ik ook penningmeesteer van voetbalvereniging M.S.V. ’71. Vanuit mijn ruime belangstelling en betrokkenheid bij de sport in het algemeen wil ik ook een bijdrage leveren aan de sport in Maassluis.

Joop Luijendijk

Lid

Sinds 2015 ben ik lid van de MSR. Na mijn actieve politieke carrière, o.a. als wethouder sport wil ik mijn kennis en ervaring graag gebruiken voor de Maassluise sportwereld.

Lars van Gastel

Lid

Per 1 december 2022 ben ik lid van de Maassluise Sportraad. Op deze manier zet ik mij in voor de sport in mijn woonplaats Maassluis. Ik heb zelf van jongs af aan mogen ervaren wat de voordelen zijn van sporten en bewegen op je fysieke en mentale gezondheid en vindt dat iedere Maassluizer de kans moet krijgen om dit ook te ervaren.

Voor mijn werk en ook in diverse vrijwilligersrollen ben ik actief in de sportwereld. De ervaring, kennis en vaardigheden die ik hierin opdoe zal ik gebruiken om het welzijn van de Maassluise sport te bevorderen.

Roel den Hartog

Lid

Ben Roel den Hartog, 68 jaar, geboren in Amsterdam en sinds 1986 woonachtig in Maassluis.

Ben van kleins af bezig geweest in de sport waarvan vele jaren op professionele basis. Heb verder verschillende bestuursfuncties bekleed en ben ook nog steeds, zij het op lager niveau, actief binnen de sport. Nadat ik werd benaderd om deel te nemen aan de MSR heb ik niet lang nagedacht daar het bewegen mij zeer aan het hart gaat en ervan overtuigd ben dat dit gezondheid ten goede komt. Ik denk dat we moeten streven om sportief bezig zijn voor iedereen toegankelijk te maken en ook dat dit op een veilige en verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Ik denk dat de gemeente ervoor kan zorgen dat de voorwaarden er zijn dat dit mogelijk is.