Overzicht van vergaderingen van de Maassluise Sport – en Recreatieraad 2020

De Vergaderingen zijn openbaar. De agenda wordt in de week voorafgaande aan de vergadering gepubliceerd in De Schakel.

Maandag 20 januari
Maandag 2 maart
Maandag 6 april
Maandag 11 mei
Maandag 29 juni
Maandag 10 augustus
Maandag 12 oktober
Maandag 30 november