Overzicht van vergaderingen van de Maassluise Sport – en Recreatieraad 2021

De Vergaderingen zijn openbaar. De agenda wordt in de week voorafgaande aan de vergadering gepubliceerd in De Schakel.

Maandag 11 januari
Woensdag 27 januari
Woensdag 3 februari
Maandag 15 februari
Maandag 8 maart
Maandag 12 april
Maandag 10 mei
Maandag 14 juni
Maandag 9 augustus
Maandag 11 oktober
Maandag 22 november