De Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR) is een onafhankelijke adviesraad. De MSR adviseert gevraagd en ongevraagd de sport- en recreatieverenigingen, inviduele sporters, ambtenaren, de gemeenteraad en het college van burgermeester en wethouders.

Nieuws

Nieuws

Jaarverslag MSR 2020

Leden MSRHuib Blokland Hanneke Volker Wil Dijksman Joop Luijendijk Martin Weeda Lieke Sprong  : Voorzitter: Secretaris/PR: Penningmeester : Lid: Vicevoorzitter : Lid CoronatijdperkDit begint eind februari/begin maart. Er kwamen allerlei

Lees meer »
Nieuws

Overzicht vergaderdata 2021

Overzicht vergaderingen Maasluise Sport- en Recreatieraad 2021 Zolang er digitaal wordt vergaderd op de maandag: 14.00 uur – wordt wisselend Indien er fysiek wordt vergaderd

Lees meer »