De Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR) is een onafhankelijke adviesraad. De MSR adviseert gevraagd en ongevraagd de sport- en recreatieverenigingen, inviduele sporters, ambtenaren, de gemeenteraad en het college van burgermeester en wethouders.

Nieuws

Nieuws

Jaarverslag MSR 2021

Leden MSR Huib Blokland Hanneke Volker Wil Dijksman Joop Luijendijk Martin Weeda Lieke Sprong : Voorzitter : Secretaris/PR : Penningmeester : Lid : Vicevoorzitter :

Lees meer »