MSR in gesprek met de gemeenteraad

De Sportraad nodigt een keer per jaar de gemeenteraad uit om met elkaar op informele wijze de stand van zaken op sport- en recreatiegebied te bespreken. Alle fracties waren aanwezig met een of meer leden. Dit keer waren we te gast bij TV Evergreen.
Er ontstond een levendige discussie over onderwerpen die al langere tijd de Maassluise sportagenda beïnvloeden: de plannen voor binnensportaccommodaties, de nog altijd dreigende tariefsverhogingen voor de verenigingen, het visiestuk van de Sportraad: Trots op de sport in Maassluis.
Wat de mogelijke tariefsverhogingen betreft: wanneer deze door het college opnieuw in de kadernota worden opgenomen zal de MSR er samen met de verenigingen alles aan doen om verhogingen te voorkomen. Voorlopig wachten wij de plannen van het college af. Over de voortgang van de bouw van de sportaccommodaties wordt aan de raadsleden de zorg uit gesproken dat plannen opnieuw op de lange baan worden geschoven. Een aantal raadsleden onderschrijft de mening van de Sportraad om niet na elkaar te ontwikkelen maar naast elkaar.
Verder wordt een schouw voorgesteld: een onderzoek naar de bouwkundige staat van de buitensportaccommodaties. Dit omdat ook voor deze accommodaties plannen moeten worden gemaakt om deze aan de eisen van de toekomst te laten voldoen.
Naast deze onderwerpen is er ook gesproken over een nieuw te ontwikkelen sportnota en over de evaluatie van de nota die van 2013 tot 2019 aan de orde was. Ook zijn we allemaal benieuwd naar de resultaten van het Sportakkoord. Dat zal op 9 maart worden gepresenteerd.
Na de vergadering wordt vastgesteld dat het een prima vergadering was waarin op constructieve wijze met elkaar overlegd is.