Bijeenkomst lokale sportraden

Op vrijdag 20 mei jl. vond bij Vitesse Delft een bijeenkomst plaats van lokale sportraden en sportplatformen uit Zuid-Holland en Zeeland. De bijeenkomst werd – op initiatief van NOC/NSF – georganiseerd door de sportraden van Delft, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp. Het doel van deze middag was van elkaar te leren op het gebied van organisatie, positionering en identiteit van de sportraad en de lobby naar de gemeente.

Er waren drie workshopsrondes gepland.

Presentator Danny Meuken van Sports Professionals Network zocht met de deelnemers naar hoe de sportraden zich zouden moeten positioneren in een ontwikkelend sportlandschap.

Theo Neyenhuis van NOC/NSF leidde een workshop over de lobby richting de gemeente en deed dit aan de hand van casussen uit de groep.

Eric Lagendijk (Vereniging Sport en Gemeenten) tenslotte zocht met de deelnemers naar wegen om de lokale sportakkoorden duurzaam te implementeren bij de gemeente en de sportparticipatie in het algemeen te verhogen.

Het was al bij al een uiterst nuttige bijeenkomst die namens de Maassluise Sportraad werd bijgewoond door Martin Weeda.