Persbericht Maassluise Sport- & Recreatieraad op 14 november 2022

Maandag 14 november a.s. vanaf 20.00 uur heeft de MSR haar vergadering. Vanaf 20.45 uur is deze openbaar. Locatie is InBlik, De Vloot 208, Maassluis.

Na de opening van de openbare vergadering is er de mogelijkheid in te spreken. Diegene die wil inspreken, moet zich wel uiterlijk 12 november a.s. via email aanmelden bij de secretaris van de MSR t.w. secretaris.msrmaassluis@gmail.com. Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen

Agendapunten zijn o.a.: Ontwikkelingen raad en college n.a.v. ons advies, ontwikkelen nieuw jaarplan en stand van zaken lopende projecten.

Heeft u vragen, kunt u die altijd sturen naar secretaris.msrmaassluis@gmail.com. Wij zullen deze dan z.s.m. beantwoorden. Voor meer informatie zie www.msrmaassluis.nl